Gaute Godager — Psykologspesialist

Terapeut, foredragsholder og coach/veileder

Gaute Godager er en allsidig terapeut, foredragsholder og Coach / veileder. Han tilbyr tjenester i Oslo og Ski. Godager var ferdig utdannet psykolog i 2003 og har vært spesialist i klinisk voksenpsykologi siden 2012. Han har en allsidig behandlingserfaring fra både barn, ungdom og voksenpsykologi.

Godager har også nesten 20 års erfaring som leder i det private næringsliv, og var en av grunnleggerne av Funcom – et dataspillfirma – i Oslo.

Arbeidsområder

Mine arbeidsområder ↓

Terapi

Å trenge hjelp når noe er vanskelig, er helt normalt. Som oftest kjenner vi at det holder å snakke med noen eller å jobbe med seg selv. Av og til kan det bli mer enn vi klarer å rydde opp i alene. Årsakene er ofte mange og sammensatte. 

Foredrag

Godager er en morsom og engasjerende foredragsholder. Grunnet hans unike bakgrunn som dataspillutvikler og psykolog, er flere av foredragene fokusert på møtet mellom mennesket og teknologi.

Veiledning og coaching

Godager har bred erfaring med veiledning på gruppe- og individnivå. Erfaring er her som veileder for psykisk helsevern i kommunen, for miljøterapeuter på institusjoner eller for andre psykologer i spesialisering.